Usługi

Doradztwo strategiczne

Dla kogo:

Mikrofirmy, startupy, MŚP – sektor produkcyjny oraz usługi profesjonalne. Od 2022 r. również marketing sportowy/marketing koszykówki.

Zakres wsparcia:

 • audyty marketingowe i wzornicze,
 • strategie marketingowe,
 • strategie marki,
 • strategie rozwoju biznesu,
 • strategie eksportowe (internacjonalizacyjne),
 • strategie wzornicze,
 • strategie B+R,
 • plany komunikacji marketingowej,
 • zarządzanie procesem inkubacji startupów,
 • konsultacje marketingowe i strategiczne,
 • doradztwo marketingowe i biznesowe.

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie:

Ponad 80 projektów doradczych zrealizowanych w latach 2015-2023, w tym m.in. 35 strategii i planów komunikacji marketingowej, 18 modeli biznesowych internacjonalizacji, 6 strategii marketingowych, 4 audyty marketingowe, 3 strategie rozwoju, 2 strategie B+R. 

Przykładowi klienci i zrealizowane projekty:

Audyt marketingowy, strategia marki i plany komunikacji marketingowej dla Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW), plany komunikacji marketingowej i sponsoringowej dla Lublinianki KUL Basketball, badania marketingowe, strategia komunikacji i mediaplan na rynek włoski i hiszpański dla Cyberteam sp. z.o.o., audyt marketingowy dla JG Group sp. z o.o., audyt marketingowy, strategia marki oraz plan komunikacji rekrutacyjnej dla ATH Bielsko-Biała (ekspert wiodący IRSW), audyt strategiczny i strategia rozwoju dla Fabel sp. z o.o. (ekspert wiodący Meritum), strategia komunikacji dla Fundacji Wolności, audyt marketingowy dla Promomanager, strategia marketingowa dla Nurseum sp. z o.o., model biznesowy internacjonalizacji dla Egen Sp. z o.o.

Szkolenia i warsztaty

Dla kogo:

Mikrofirmy, startupy, MŚP, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie.

Tematyka:

 • marketing strategiczny,
 • komunikacja marketingowa,
 • trendy w marketingu,
 • projektowanie modeli biznesowych i propozycji wartości (Business Model Canvas, Value Proposition Design),
 • projektowanie eksperymentów biznesowych,
 • strategiczne planowanie kampanii inbound marketingowych,
 • wskaźniki efektywności działań marketingowych,
 • marketing w małej firmie i startupie,
 • przygotowywanie prezentacji inwestorskich (pitching) dla startupów.

Zakres wsparcia:

Prowadzenie szkoleń, warsztatów, zajęć na uczelniach oraz konsultacji dla grup oraz uczestników indywidualnych. Forma stacjonarna lub online, po polsku lub angielsku.

Doświadczenie:

Ponad 1 700 godzin szkoleń, warsztatów i konsultacji zrealizowanych dla ponad 300 firm oraz instytucji, w których w latach 2015-2023 udział wzięło 2 655 uczestników.

Przykładowi klienci i zrealizowane projekty:

 • stała współpraca trenerska ze Startup Academy, zajęcia na studiach licencjackich w UMCS Lublin oraz na studiach podyplomowych na Uniwersytetach WSM Merito Chorzów/Opole/Gdańsk,
 • szkolenia, warsztaty i konsultacje w ramach projektów m.in. Platformy Startowe Connect, Technopark BiznesHub, Akademia Biznesu UMCS, Dobry Pomysł (PFR), Przedsiębiorcze Mazowsze, ShareOn Academy,  Startup Art, Startup Małopolska, Carpathian Startup Fest 2021, Mielecka Szkoła Startupów,  Lublin Przedsiębiorczy, Lubelskie Dni MŚP, Smart Foodies Weekend, Lubelski Wzór, EIT Urban Mobility Hub Poland, warsztaty strategiczne dla Jean Mueller Polska, ocena wniosków w konkursach „Innowator Mazowsza” 2019 i 2020,
 • szkolenia warsztaty i konsultacje dla firm oraz instytucji m.in. Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Krakowski Park Technologiczny, Idealist, Akcelerator Surferzy Wiedzy, Genesis Startup (Compensa), Akcelerator Łukasiewicza- Sieci Badawczej Łukasiewicz, EEN, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, Creative Lab, Kuźnia Startupów, PROspołeczni (Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego),  Szkoła Młodych Przedsiębiorców, Urząd Miasta Jasło, Rzeszów Startup Accelerator, WAB Puławy,  Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości,  Samsung Inkubator, Laboratorium Innowacji KUL, MyBenefit, Vena Art, RWE Polska, Radio Lublin, Referat ds. Turystyki Urzędu Miasta Lublin, Luxmed, Neo-Vinci oraz Startup Academy.

Chcesz rozpocząć współpracę? Skontaktuj się ze mną.